الوثائق والتقارير

البحث عن/استعراض الوثائق


  

قام بتنقيحها:

تنقيح حسب:

انظر المزيد +
  • إظهار 1 - 20 نتيجة من 38 نتيجة
  • عرض النتائج في مجموعات من
  • 10
  • 20
  • 50
تنزيل إلى ملف Excel [x]
Cost of doing business 2017 : Costul reglementării de stat a activității întreprinderilor (الرومانية)

ورقة عمل 113672 JAN 01, 2017

الإنجليزية, الرومانية

A human-rights based approach to the economic security of older people in Moldova : Abordarea securitătii economice a persoanelor vârstnice în Moldova prin prisma drepturilor omului (الرومانية)

ورقة عمل 112339 JAN 01, 2017

Dávalos, María Eugenia; Pojunas,Bethany Brown; Holla,Alaka; Nguyen,Tu Chi; Seitz,William Hutchins; Smolyar,Yuliya الإنجليزية, الرومانية

Poverty reduction and shared prosperity in Moldova : progress and prospects : Reducerea sărăciei şi prosperitate partajate în Moldova : progrese şi perspective (الرومانية)

ورقة عمل 105722 MAY 01, 2016

Dávalos, María E.; Nguyen,Tu Chi; Matytsin,Mikhail

From aspirations to occupations : the role of information in educational and labor market decisions in Moldova : De la aspiraţii la ocupaţii : rolul informaţiei în deciziile privind educaţia si piata muncii în Moldova (الرومانية)

ورقة عمل 106494 APR 01, 2016

Levin,Victoria; Safir,Abla; Guallar Artal,Silvia; Johansson De Silva,Sara; Munoz Boudet,Ana Maria

Cost of doing business 2015 : survey : Costul reglementării de stat a activității întreprinderilor 2015 : studiu (الرومانية)

ورقة عمل 103720 JAN 01, 2016

الإنجليزية, الرومانية

Moldova - Food security assessment : analysis of the current situation and next steps : Moldova - Evaluarea securităţii alimentare : analiza situaţiei curente şi următorii pași (الرومانية)

ورقة عمل ACS13175 MAR 01, 2015

Schuman,Irina; Pricop,Felicia; Miller,Darryl; Bucik,Marko; Tanasache,Oana-Adelina; Ciobu,Stela; Ursu,Tamara; Copeland,Valencia M.

Briefing book from development partners of Moldova : Note informative din partea partenerilor de dezvoltare ai Moldovei (الرومانية)

ورقة عمل 95250 JAN 01, 2015

الإنجليزية, الرومانية

Moldova - Policy priorities for private sector development : Raport principal (الرومانية)

استعراض سياسات التنمية ACS4414 JUN 01, 2013

الإنجليزية, الرومانية

Moldova - Policy priorities for private sector development (Vol. 2) : Accesul intreprinderilor la finantare : nota de informare (الرومانية)

استعراض سياسات التنمية ACS4414 JUN 01, 2013

الإنجليزية, الرومانية

Moldova - Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSC) on accounting and auditing : update : Moldova - Report cu privire la respectarea standardelor si codurilor, contabilitate si audit : actualizat (الرومانية)

تقييم المحاسبة والمراجعة (برنامج تقارير التقيد بالمعايير والقوانين) ACS4111 JUN 01, 2013

الإنجليزية, الرومانية

Moldova economic update (April 10, 2013) : Moldova economice update (April 10, 2013) (الرومانية)

رسالة إخبارية 76538 APR 10, 2013

الإنجليزية, الرومانية

Ridding Moldovan communities of toxic chemicals : Debarasarea comunităților moldovenești de substanțe toxice (الرومانية)

مذكرة موجزة 93817 JAN 30, 2012

Building a better business environment in Moldova : Crearea unui mediu de afaceri mai bun în Moldova (الرومانية)

مذكرة موجزة 99819 DEC 27, 2011

Strengthening safety nets for needy Moldovans : Consolidarea sistemului de protecție socială pentru moldovenii nevoiași (الرومانية)

مذكرة موجزة 99822 DEC 27, 2011

Better health care for Moldovans : Asistență medicală mai bună pentru moldoveni (الرومانية)

مذكرة موجزة 99821 DEC 27, 2011

Moldova - The consequences of several shocks for consumption and poverty : Moldova - Consecintele catorva socuri asupra consumului si saraciei (الرومانية)

دراسة أخرى بشأن أوضاع الفقر 49019 SEP 17, 2010

الإنجليزية, الرومانية

مسمى الوثيقة تاريخ الوثيقة رقم التقرير نوع الوثيقة متاح أيضا في
Moldova - Support to state owned enterprises (SOE) preliminary diagnostics and reform assessment : Phase 1 : Moldova - Suport pentru întreprinderile în proprietatea statului (ÎPS) diagnosticul preliminar și evaluarea reformelor : ETAPA 1 (الرومانية)
انظر المزيد +
MAR 01, 2017 117276 ورقة عمل الإنجليزية, الرومانية
Cost of doing business 2017 : Costul reglementării de stat a activității întreprinderilor (الرومانية)
انظر المزيد +
JAN 01, 2017 113672 ورقة عمل الإنجليزية, الرومانية
A human-rights based approach to the economic security of older people in Moldova : Abordarea securitătii economice a persoanelor vârstnice în Moldova prin prisma drepturilor omului (الرومانية)
انظر المزيد +
JAN 01, 2017 112339 ورقة عمل الإنجليزية, الرومانية
Poverty reduction and shared prosperity in Moldova : progress and prospects : Reducerea sărăciei şi prosperitate partajate în Moldova : progrese şi perspective (الرومانية)
انظر المزيد +
MAY 01, 2016 105722 ورقة عمل
From aspirations to occupations : the role of information in educational and labor market decisions in Moldova : De la aspiraţii la ocupaţii : rolul informaţiei în deciziile privind educaţia si piata muncii în Moldova (الرومانية)
انظر المزيد +
APR 01, 2016 106494 ورقة عمل
Cost of doing business 2015 : survey : Costul reglementării de stat a activității întreprinderilor 2015 : studiu (الرومانية)
انظر المزيد +
JAN 01, 2016 103720 ورقة عمل الإنجليزية, الرومانية
Structural transformation of small farms in Moldova : implications for poverty reduction and shared prosperity : Transformarea structurală a exploataţiilor agricole mici din Republica Moldova : implicaţii pentru reducerea sărăciei şi prosperitatea împărtăşită (الرومانية)
انظر المزيد +
JAN 01, 2016 105724 ورقة عمل
Moldova - Food security assessment : analysis of the current situation and next steps : Moldova - Evaluarea securităţii alimentare : analiza situaţiei curente şi următorii pași (الرومانية)
انظر المزيد +
MAR 01, 2015 ACS13175 ورقة عمل
Briefing book from development partners of Moldova : Note informative din partea partenerilor de dezvoltare ai Moldovei (الرومانية)
انظر المزيد +
JAN 01, 2015 95250 ورقة عمل الإنجليزية, الرومانية
Moldova - Policy priorities for private sector development : Raport principal (الرومانية)
انظر المزيد +
JUN 01, 2013 ACS4414 استعراض سياسات التنمية الإنجليزية, الرومانية
Moldova - Policy priorities for private sector development (Vol. 2) : Accesul intreprinderilor la finantare : nota de informare (الرومانية)
انظر المزيد +
JUN 01, 2013 ACS4414 استعراض سياسات التنمية الإنجليزية, الرومانية
Moldova - Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSC) on accounting and auditing : update : Moldova - Report cu privire la respectarea standardelor si codurilor, contabilitate si audit : actualizat (الرومانية)
انظر المزيد +
JUN 01, 2013 ACS4111 تقييم المحاسبة والمراجعة (برنامج تقارير التقيد بالمعايير والقوانين) الإنجليزية, الرومانية
Moldova - Public expenditure review : capital expenditures - making public investment work for competitiveness and inclusive growth in Moldova : Moldova - Analiza cheltuielilor publice : cheltuielile capitale - eficientizarea investitiilor publice in scopul sporirii competitivitatii si cresterii economice in Moldova (الرومانية)
انظر المزيد +
JUN 01, 2013 82138 استعراض الإنفاق العام الإنجليزية, الرومانية
Moldova economic update (April 10, 2013) : Moldova economice update (April 10, 2013) (الرومانية)
انظر المزيد +
APR 10, 2013 76538 رسالة إخبارية الإنجليزية, الرومانية
Equipping Moldova to respond to infectious disease outbreaks : Echiparea Republicii Moldova pentru a putea face față epidemiilor de boli infecțioase (الرومانية)
انظر المزيد +
JAN 30, 2012 93818 مذكرة موجزة
Ridding Moldovan communities of toxic chemicals : Debarasarea comunităților moldovenești de substanțe toxice (الرومانية)
انظر المزيد +
JAN 30, 2012 93817 مذكرة موجزة
Building a better business environment in Moldova : Crearea unui mediu de afaceri mai bun în Moldova (الرومانية)
انظر المزيد +
DEC 27, 2011 99819 مذكرة موجزة
Strengthening safety nets for needy Moldovans : Consolidarea sistemului de protecție socială pentru moldovenii nevoiași (الرومانية)
انظر المزيد +
DEC 27, 2011 99822 مذكرة موجزة
Better health care for Moldovans : Asistență medicală mai bună pentru moldoveni (الرومانية)
انظر المزيد +
DEC 27, 2011 99821 مذكرة موجزة
Moldova - The consequences of several shocks for consumption and poverty : Moldova - Consecintele catorva socuri asupra consumului si saraciei (الرومانية)
انظر المزيد +
SEP 17, 2010 49019 دراسة أخرى بشأن أوضاع الفقر الإنجليزية, الرومانية